Renovatie binnentuin – gemeentehuis Roermond

In samenwerking met onze partner Prio Verve hebben wij in opdracht van de gemeente Roermond de binnentuin van het stadhuis gerenoveerd.
De werkzaamheden bestonden uit:

Ontwerp en advies vanuit onze design afdeling.
Rooien oude beplanting en opbreken en afvoeren oude bestrating.
Opzoeken en herstellen wateroverlast.
Leveren en aanbrengen lijngoten t.b.v. afwatering.
Leveren en aanbrengen grondverbetering.
Leveren en aanbrengen van bestratingen.
Leveren en aanbrengen van Taxushagen, dakbomen, Hedera schermen en vaste planten.
Leveren en aanbrengen verlichting.

Alle materialen moesten door het gemeentehuis aangeleverd en afgevoerd worden.
Een zeer uitdagend project met tevreden partners en een tevreden opdrachtgever.